loading...

Hur tydlig är vägen mot framtiden för Dig och Ditt bolag?

ProDigma stödjer ledning och styrelse i förändringsarbeten utifrån ett neuroledarskapsperspektiv. Detta innebär att vi t.ex. använder oss av den senaste forskningen om hjärnan för att skapa resultat i förändringsarbetet. 

När tog ni er senast tid att reflektera över de övergripande målen och visionen för bolaget? I dagens förändringstakt gäller det att etablera reglelbundna forum för reflektion och utvärdering runt er strategiska riktning.

Hur gick det med den senaste förändringen? Har ni utvärderat resultatet? Behöver ni kanske stöd i att få det ni önskar att verkligen hända?

Omvärlden förändras snabbare än någonsin samtidigt som en ny generation växer upp med en delvis helt ny bild av världen och med nya krav både som kunder och medarbetare. Hur ser den hållbara och digitala framtiden ut för din verksamhet? 

ProDigma har nya samarbetspartners som stärker upp kompetensen för dig och ditt bolag. Vi samarbetar med några av de skarpaste personerna i Sverige inom coaching, kommunikation, digitalisering, styrelsearbete och finansiering för tillväxtbolag. Alla med samma värdegrund och förståelse för behovet av att använda hela vår potential för att nå optimala resultat. Se mer under "Vilka vi är".