2012jun25_Vandring Camino_4061 IMG_6592 2012jun26_Vandring Camino_3891 2012jun25_Vandring Camino_3968 2012jun26_Vandring Camino_3888 IMG_6571 IMG_0046

Hur tydlig är vägen mot framtiden för Dig och Ditt bolag?

ProDigma stödjer ledning och styrelse i förändringsarbeten utifrån ett neuroledarskapsperspektiv. Detta innebär att vi t.ex. använder oss av den senaste forskningen om hjärnan för att skapa resultat i förändringsarbetet. 

När tog ni er senast tid att reflektera över de övergripande målen och visionen för bolaget? I dagens förändringstakt gäller det att etablera reglelbundna forum för reflektion och utvärdering runt er strategiska riktning.

Hur gick det med den senaste förändringen? Har ni utvärderat resultatet? Behöver ni kanske stöd i att få det ni önskar att verkligen hända?

Omvärlden förändras snabbare än någonsin samtidigt som en ny generation växer upp med en delvis helt ny bild av världen och med nya krav både som kunder och medarbetare. Hur ser den digitala framtiden ut för din verksamhet? 

ProDigma har nya samarbetspartners som stärker upp kompetensen för dig och ditt bolag. Vi samarbetar med några av de skarpaste personerna i Sverige inom coaching, digitalisering, styrelsearbete och finansiering för tillväxtbolag. Alla med samma värdegrund och förståelse för behovet av att använda hela vår potential för att nå optimala resultat. Se mer under "Vilka vi är".