Medarbetare

Lovisa Mellgren
VD, managementkonsult och grundare av ProDigma AB

 

Lovisa Mellgren har jobbat på ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning såväl som företagsövergripande befattningar i både privata och kommunala bolag under 20 års tid.  Lovisa har även erfarenhet från flertal styrelseuppdrag.

Lovisa har en gedigen erfarenhet av strategiskt arbete, affärsplanearbete, omorganisationer och förändringsarbete. Lovisa är Civilingenjör, men även utbildad My Spirit Yogalärare (500 tim), diplomerad coach samt CTT Practioner (Cultural Transformation Tools)

Lovisa.mellgren@ProDigma.se
0766-299029
www.ProDigma.se
 

Marianne Fröberg
Internationell verksamhets- och konceptutvecklare och Business Coach
 

Marianne har lång erfarenhet av att bygga upp företag, organisationer, affärsstrategier och processer. Marianne bygger även upp framtidens affärsmodeller med stöd av cirkulär ekonomi. Som delägare i flera mindre bolag arbetar Marianne med att utveckla individer att växa med organisationen och möta strategiska förändringar. Marianne har arbetat internationellt i 18 år. 

Marianne är civilingenjör i Industriell Ekonomi, diplomerad coach och bor idag i Milano. 

marianne.froberg@prodigma.se
0039-3351835860
www.ProDigma.se
 
   

Zoe Owman
Kommunikationsstrateg och Brand Developer på ProDigma AB


Zoe Owman har drivit egen konsultverksamhet med fokus på strategisk kommunikation och jobbat med corporate branding inom flera olika branscher.
Zoe har erfarenhet av kommunikationsstrategier, målgruppsanpassad marknadsföring, sociala medier och utveckling av brand stamp.
Zoe är utbildad beteendevetare och miljövetare vid Lunds universitet och SLU och har kunskap om människors beteende i grupp, på individ- och samhällsnivå samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

zoe.owman@ProDigma.se
0708-850909
www.ProDigma.se
   

Samarbetspartners

Anja Lindberg
VD, coach, ledarutvecklare och utbildare på Coachutbildning Sverige AB


Anja Lindberg är PCC- och ICC-certifierad coach samt KBT-terapeut. Hon har en fil.mag. i organisationspsykologi och har arbetat med att utveckla individer, grupper och organisationer i svenska och internationella företag sedan 2002. Anja har tidigare varit verksam som chef och ledare i telekombranschen. Hon har skrivit Livbåt för ledare − en guide till coaching i företag (Liber 2013) och tillsammans med Maria Gerlofson Coachboken (Liber 2017).

Anja.lindberg@coachutbildning.se
070-556 5560
www.coachutbildning.se

Susanne Olofsson
VD och konsult med inriktning mot lokal utveckling och tillväxt 


Susanne Olofsson äger och driver sedan 2014 det egna konsultbolaget Susanne Olofsson AB.
Susanne har lång erfarenhet av styrelsearbete, rådgivning och finansiering av tillväxtbolag inom olika branscher. Susanne har även, tillsammans med olika investerare, bildat och varit VD i flera lokala investeringsbolag.
I dag fokuserar Susanne sin verksamhet på förändringsarbete och re-vitalisering av små och medelstora företag.

susanne@olofssonab.se
0761 406101
 

Thomas Anderson
VD, Digitalization journey leader och grundare av Trignite

 

Thomas Pedersén har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringen i över 13 år. Han har en bred erfarenhet från arbete i verksamheten inom Supply Chain Management och Strategi med processutveckling, strategiarbete samt införande av nya IT-lösningar i verksamheten. Som konsult har Thomas i över 5 år haft leveransansvar och infört olika digitala lösningar, bland annat digitala arbetsplatser och data driven analys (business intelligence).
 
Thomas@trignite.se
0725-883142
www.trignite.se

Emma Dalväg
Expert inom hållbart företagande - affärsutveckling och hållbarhet på Coest

 

Emma har arbetat med strategiskt hållbarhetsarbete tillsammans med både privata och offentliga kunder sedan 2010. Hon har en stor förståelse för både affären och den hållbara utveckling vi behöver skapa.  Emma var 2011 en av de första i Sverige att börja arbeta med tjänster inom cirkulär ekonomi och industriell symbios. Emma och kollegorna på Coest har ett stort nätverk av företag och experter som är resurser i arbetet att göra de mest hållbara bolagen även de mest framgångsrika. 
 
emma@coest.se
0739-62 82 05
www.coest.sewww.emmadalvag.se

Olle Beckérus
VD, organisationskonsult och terapeut på 
 Mind & Emotion AB


Olle Beckérus har lång erfarenhet av att skapa välmående och framgång för både individer och organisationer. I dag har Olle mycket fokus på stress och utmattning, och har tagit fram och implementerat flera modeller för hur företag kan förebygga och hantera stress. Olle är även initiativtagare till att skapa ett nationellt nätverk med kvalificerade coacher som delar den gemensamma missionen om att skapa hälsa och framgång för individ, organisation och samhälle. ProDigma är ett av företagen som är med i nätverket. 

olle.beckerus@mindemotion.se
+46 (0)72-300 93 80
www.mindemotion.se