Erbjudanden

ProDigma erbjuder stora förändringar inom Strategi och affärsplanearbete samt Organisation och Ledarskap

  • Vill ni veta mer om de nya riktlinjerna för bolagsstyning av kommun- och regionägda bolag?
  • Skulle ni behöva en second opinion på befintlig affärsplan?
  • Är ni intresserade av att ta del av det senaste inom digitalisering och "generation Y" på nästa styrelsekonferens?
  • Står ni i begrepp att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt?
  • Står ni inför en större kulturresa och inte riktigt vet hur ni skall starta?
  • Vill ni kartlägga och förebygga stress i organisationen eller arbetsgruppen?
  • Behöver ni utvärdera en större förändring som genomförts och ta fram en ny handlingsplan?
  • Eller behöver ni handfast vägledning i en strategi- och affärsplaneprocess för att lägga fast en helt ny riktning?

Strategi- och affärsplanearbete

En ny vision eller strategi i ett översiktligt format för enkelt och effektivt genomförande och uppföljning.

Nya riktlinjer för kommun- och regionägda bolag

Nulägeskartläggning gällande hur väl de nya styrprinciperna för kommunala bolag tillämpas i dagsläget, samt framtagande av handlingsplan för att skapa än mer kommunkoncernnytta och ökat värde för invånarna i kommunen.

Hållbarhetsstrategi

Formulera ett önskat läge och genomför en genomarbetad hållbarhetsstrategi med utgångspunkt från FNs globala miljömål eller ECG (Economy for the common good). Reflektera och landa i vad ex. begreppet hållbart ledarskap står för hos er.  

Digital strategi

Vision och målbild med ett helhetsperspektiv på digitaliseringens möjligheter och påverkan på ert företag.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Konkreta råd och handfast vägledning i samband med införande av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Utvärdering av ett redan etablerat aktivitetsbasert arbetssätt.

Organisation och Ledarskap

Handledning av förändringsresor både för enskilda ledare, ledningsgrupper eller hela organisationen. Införande av nya värderingar, stresshantering eller ett coachande ledarskap.

Kulturresa

Idag är starka värderingar en konkurrensfördel. Vet du om vilka värderingar din organisation gemensamt anser att ni har, samt vilka de skulle önska att ni hade? Att mäta detta med CTT är ofta starten på en framgångsrik kulturresa.

Facilitering av workshops och möten

Du får ett effektivt möte där energi och kreativitet frigörs för att uppnå önskat mål och syfte.

Föreläsningar

Efterfrågade föreläsningar i samband med uppstart av strategiarbete i ledningsgrupp eller styrelsekonferens. Vi ger den lilla extra inspirationen som lyfter dagen!

Stress reduction med GreenLight MAPTM

Programmets syfte är, om det appliceras på gruppnivå, att skapa en ny företagskultur där man ser signalerna i tid och aktivt bygger en resilient värdebaserad, välmående och högpresterande kultur. Läs mer här!

Yogisk approach

Visste du om att yoga ökar kreativiteten och förmågan att hålla fokus på komplicerade sammanhang och uppgifter? Att yoga sänker stressnivån vet säkert många om, men att yoga även kan höja effektiviteten i en ledningsgrupp, förbättra de strategiska beslutsprocesserna och den strategiska höjden i beslut, är det kanske inte så många som känner till.

ProDigma har utfört ett antal strategiuppdrag med en yogisk approach. Det har varit att ta fram en ny vision, en ny värdegrund eller en helt ny affärsplan. Uppdragen kan sträcka sig från en enda workshop till ett längre uppdrag. Det har visat sig att ledningsgrupper blir betydligt mer effektiva och fokuserade när vi varvar strategidiskussioner med övningar som innebär att de landar här och nu, i medvetenhet.

Strategidagar för ledningsgruppen med yoga

Många vill ha ett annorlunda inslag på strategidagen. Det kan bestå av att ProDigma håller en föreläsning i hur yoga, meditation och mindfulness skapar bättre chefer som skapar bättre resultat. Efter denna föreläsning vill de flesta prova på ett enkelt, avslappnande pass. Efter detta fortsätter vi strategidiskussionerna med en helt ny skärpa och koncentration.

Ledningsgruppsutveckling på yogamatta

Efter att tillsammans ha reflekterat i ca 30 min runt hur yogafilosofiska begrepp kan tillämpas på modernt ledarskap, utöver vi en timmas lugn och avslappnande My Spirit Yoga. Resultatet är i snitt 30 % lägre stress, 30 % högre koncentration och 25 % högre kreativitet efter bara 10 veckor.

Deltagare har även själva skattat att ledningsgruppens effektivitet ökat med över 40 %, de strategiska beslutsprocesserna förbättrats med 65 % och att den strategiska höjden i beslut ökat med 20 % under loppet av en 8 veckors kurs.
Läs vad media skriver om Yoga och ledarutveckling!

Skräddarsydda program för ledningsgrupper startar kontinuerligt efter förfrågan.
Kontakta oss för mer information.