GreenLight MAPTM

GreenLight MAPTM står för Green Light Mindful Antistress Program. Detta är den nya generationens stressförebyggande program som till skillnad från andra initiativ kopplar ett helhetsperspektiv på både företag, organisation och individ genom att optimera hälsa, företagskultur och företagsstruktur till en samverkande enhet för bättre helhetsresultat. Genom att först analysera de faktorer som driver stress och ökade kostnader i våra verksamheter kan vi sedan skräddarsy metoder och verktyg för att effektivt ändra kulturen och förutsättningarna för att skapa mer hälsa. Detta är ett unikt koncept som bl.a. använder österländska mentala metoder och integrerar detta med modernt västerländskt ledarskap. 

Programmets syfte är, att justera eller skapa en ny företagskultur där man ser signalerna i tid och aktivt bygger en resilient värdebaserad, välmående och högpresterande kultur. 

Stressförebyggande arbete kan ske på många olika sätt. På bilden en grupp ledare som njuter av soluppgången på ett av våra retreat. ProDigma har både öppna och företagsanpassade resor och retreat både i Sverige och på Sicilien.
Stressförebyggande arbete kan ske på många olika sätt. På bilden en grupp ledare som njuter av soluppgången på ett av våra retreat. ProDigma har både öppna och företagsanpassade resor och retreat både i Sverige och på Sicilien.

Hållbart ledarskap

Det finns märkligt nog stor okunskap kring stress och stressrelaterade kostnader i näringslivet idag. Kanske beror det på att ledarna är alltför stressade själva för att märka att allt inte löper på optimalt?

Med vår unika metod analyserar och mäter vi först nuläget, definierar ett önskat läge och tar gemensamt fram en handlingsplan (MAP) för den enskilda personen, för avdelningen och för hela organisationen eller verksamheten. Det blir en tydlig grön tråd från ord till handling för att justera kulturen på bolaget och skapa ett hållbart ledarskap och en långsiktigt hållbar kultur både för ekonomin och företaget.

Vi stöttar och inspirerar cheferna till rätt fokus gällande kulturförändring och synen på stress. Bl.a. ingår hur stress påverkar vår kognitiva och kreativa förmåga. Det blir uppenbart för alla att stress = helt onödiga kostnader!

Läs även mer om vårt övriga utbud av strategier och tjänster!

Halva kostnaden tillbaka!

Vi samarbetar med Mind & Emotion gällande förebyggande stresshantering och är godkända av Försäkringskassan, vilket innebär att företag får halva kostnaden tillbaka i samband med våra stressförebyggande aktiviteter. Läs mer på Försäkringskassans hemsida, eller på vår samarbetspartner, Mind & Emotions, hemsida.

Innehåll i GreenLight MAPTM

Programmet GreenLight MASP  kommer att ge er ett gemensamt språk och tillvägagångssätt för att skapa en långsiktigt hållbar kultur. Varje deltagare får konkrera verktyg och modeller som kan appliceras varje dag. 

Deltagarna får:

  • Mätning av företagets kultur, inklusive stressfaktorer
  • Metoder för mer fokus och motivation
  • Metoder för att minska stress-påslag
  • Mindfulnesstekniker
  • Andningsövningar
  • Mentala modeller 
  • Uppföljning av gruppens upp-levda stressnivå

I programmet ingår även individuell coaching för att sätta personliga mål, metoder och uppföljning.Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte där vi berättar mer!